Humana begravning Humana begravning
08 - 400 200 76


bouppteckning begravningsbyrå Humana Stockholm

 

Vackert värdigt prisvärt. Det är viktigt att få ett bra avslut. En bouppteckning ska enligt lag förrättas inom tre månader efter dödsdagen och lämnas till Skatteverket.

Bouppteckningen har en civilrättslig betydelse för att fastställa den avlidnes tillgångar på dödsdagen och vilka som är efterlevande. När bouppteckningen registrerats hos Skatteverket ligger den till grund för bodelning och för skiftet mellan arvingarna.

Du kan läsa mer om bouppteckningar i broschyren Bouppteckning (SKV 461), som kan laddas ner från Skatteverkets webbplats eller beställas via deras servicetelefon, 020-567 000, direktval 7912. Bouppteckningen görs på blanketten Bouppteckning (SKV 4600).

Vi hjälper gärna till med att göra bouppteckningen till en kostnad av 1 699 kr/tim.

Om tillgångarna efter den avlidne endast räcker till begravningen och andra kostnader med anledning av dödsfallet och det inte finns någon fast egendom kan bouppteckningen ersättas av en dödsboanmälan som Socialförvaltningen lämnar in till Skatteverket. I sådana fall måste Socialförvaltningen kontaktas av de anhöriga

Läs om: Juridisk hjälp tex testamente

Läs om: Digital städning för att stänga ner närvaro i sociala medier

Läs om: Försäkringsinventering av dödsboets försäkringsinnehav

Läs om: Hjälp att ta hand om dödsboet och dess bohag

Läs om: Förvalta arvet

Läs om: Tvist